Tapering strips

Taperingstrip logo

Reduksjon eller seponering av psykiatriske medikamenter som antidepressiva, antipsykotika eller angstdempende midler kan forårsake fysiske og psykologiske abstinenssymptomer. Tilbakefallssymptomene kan være så alvorlige at pasienten ikke er i stand til å fortsette å redusere dosen, uavhengig av medikamentets virksomhet.
I 2010 ble nedtrappingsprosjektet startet for å løse disse problemene gjennom utviklingen av nedtrappende medikamentdoser, emballert i doseruller: tapering strips.

Sigmund - Lykke til med nedtrappingen av medisinen din

Nedtrappingsprosjekt

Multidoserullene gjør det mulig for pasientene å regulere tempoet for reduksjon av dosene over tid. Dette vil gjøre at de kan redusere bruken mer gradvis og på en mer praktisk og tryggere måte enn hva som er mulig ved bruk av de standard medikamentene som er tilgjengelige i dag, og på denne måten unngå abstinenssymptomer.

u

Hva?

I en multidoserull blir medikamentet pakket i en rull eller stripe med små daglige poser. Hver pose er nummerert og har samme eller litt lavere dose enn pakningen før den.

p

Hvordan?

Multidoserullene kommer i serier for 28 dager, og pasientene kan bruke én eller flere strips for å regulere tempoet for reduksjon av dosen over tid. Informasjon om dose og dag er skrevet på hver pose, slik at pasienten kan notere og overvåke nøyaktig utviklingen av reduksjonen.

For hvem?

Multidoserullene er utviklet for medisinering i de tilfellene der dette forbedrer den tilgjengelige medisinske behandlingen, og dekker et uoppfylt behov. Se listen over tilgjengelige multidoseruller.

Erfaring med multidoseringsrull

I denne videoen (Engelsk) deler Claire sin erfaring med å bruke multidoseringsrull for å komme av valium.