Foreskrive og bestille multidoseruller

  1. Multidoseruller er kun tilgjengelig på resept. Det signerte bestillingsskjemaet godtas som resept.
  2. Multidoseruller må ikke betraktes som en erstatning for den sedvanlige behandlingen som pasienten får av en lege. Pasienten vil alltid ha behov for støtte under nedtrappingen, også i en tid etterpå. Dette vil alltid være viktig for å kunne gjenkjenne tegn på remisjon.
  3. Multidoseruller er et verktøy for å gjøre det enklere for både pasient og lege når man skal slutte å bruke et medikament eller reduserer dosen.
  4. Sammen med den behandlende legen kan pasienten velge ett av de ulike nedtrappingsplanene i bestillingsskjemaet.
  5. Etter å ha signert skjemaet, sender legen det via faks til Regenboog Apotheek (Rainbow Pharmacy). Faksnummeret finner du på bestillingsskjemaet.
  6. Medisinen sendes per post til pasientens hjemmeadresse, som regel innen en uke. Pasienten og legen blir informert om dette via e-post.
  7. I prinsippet kan multidoserullene også sendes til pasienter utenfor Nederland, hvis dette er i samsvar med det pågjeldende landets lovgivning.
  8. Etter å ha brukt en eller flere multidoseruller vil pasienten motta et kort spørreskjema og en konvolutt hvor han/hun blir spurt om sine erfaringer med nedtrappingen. Denne informasjonen vil bidra til å forbedre bruken av multidoseruller i fremtiden.
  9. Nedenfor vises de ulike medikamentene som er tilgjengelige i multidoseruller. For å bestille multidoseruller med et av disse medikamentene, eller for ytterligere informasjon, vennligst kontakt Paul Harder, farmasøyt hos Regenboog Apotheek.

Last ned resept-/bestillingsskjema

Invisible